Meie Terve Kari

8 vihjet hobuste tiinestamise parandamiseks

Järgnevalt on kirja pandud 8 vihjet, mis on abiks hobuste edukal tiinestamisel. 

  1. Püüa jälgida millal mära indleb ja kirjuta need üles. Peale selle info, et “millal umbes” on väga tähtis ka see, kui pikad mära innad ja nende vahelised perioodid tavaliselt on. See annab olulist infot munasarjade funktsioneerimise kohta kui ka vihjeid võimalike emakapõletike kohta.
  2. Mära ei tohi üldjuhul tiinestada esimese inna ajal kas kevadel või peale poegimist. Funktsioneeriva kollakeha hormoonid on emaka hea tervise jaoks väga olulised ning alles peale ühte korraliku ovulatsiooniga lõppenud innatsüklit on mära emakas valmis võtma vastu väikest embrüot.
  3. Piisav süsivesikute ja proteiinide söötmine “tõusvas joones” 6-8 nädalat enne paaritust või seemendust võib parandada tiinestamise võimalusi. See parandab nii munaraku vabanemist kui väikese embrüo kasvukeskkonda emakas. Ülekaaluliste märade puhul tuleb aga 6-8 nädala jooksul enne tiinestamise alustamist vältida kaalulangust.
  4. Mära söötmist peab hoolega jälgima esimese 3 tiinuskuu jooksul, eriti esimesed 65 tiinusepäeva. Juba 4 päeva tühjema kõhu kannatamist (80% vähem tavalisest kogusest) võib põhjustada tiinuse katkemist sellel perioodil. Seda võib põhjustada ka pikk transport, halb karjamaa, sööda vahetus, märade omavaheline rivaalitsemine või kiusavad putukad.
  5. Kui mära on saanud vanemaks kui 12 aastat ning ta on korduvalt poeginud, võib tema tiineks jäämist takistada nõrede kogunemine emakasse, mille terve emakas suudab kiirelt n.ö. oma lihasjõududega välja suruda. 15-20 minutit sadulas treeningut inna ajal (eriti 4-8 tundi peale paaritust) võib aidata emakanõrede väljutamisele kaasa.
  6. Ka paaritustäkud vajavad tähelepanu. Üks esimesi põhjuseid täku viljakuse langemisel on samuti söötmine. Hooajal vajavad sugutäkud parimat sööta, mida suudad talle pakkuda. Täkk võib olla igati terve ja elujõuline, kuid elu edasiandmiseks vajab ta rohkem head ja paremat.
  7. Kas sinu täkk peab taluma päevast päeva enda vaateväljas “vastikut” rivaali või märasid, kellega teda kohtama ei viida, kuigi ta püüab kõigest väest jätta muljet, et ta on parim ning suudab joosta peatumatult terve päeva ringiratast? Stress langetab oluliselt täkkude viljakust, samuti nagu tugev treening, väsimus, kroonilised põletikud ja valu.
  8. Söödalisand, mis sisaldab fosforit, seleeni ning A ja E vitamiine, toetab nii täkkude kui märade viljakust.

 

Ulrika Tuppits
loomaarst