Meie Terve Kari

Artiklid veistest

Miks esineb vasikatel ja noorloomadel puhitust?

Puhitus võib tekkida erinevate faktorite tõttu, kuid iseloomulik puhitusele on üleliigse gaasi teke. Rolli puhituse tekkel võivad mängida nii söötmistarvikud, sööda temperatuur, koostisosad, kogus, söötmise sagedus kui ka vee olemasolu, ilm, stress jne, kuid nad ei ole peamised faktorid.  Continue reading

Kui lehm jääb peale poegimist lamama

Lehmad, kes ei tõuse peale poegimist enam püsti või heidavad uuesti maha ja jäävadki lamama, on suureks probleemiks karjapidajatele.

Kui enamasti pannakse kiirelt diagnoos “poegimishalvatus”, siis alternatiive, mille tõttu lehm esimestel poegimisjärgsetel päevadel maha jääb, on vaja arvesse võtta päris mitu. Continue reading

Kuidas tagada farmis edukad poegimised?

Rasked poegimised mõjutavad nii vasikate ellujäämust kui ka lakteerivaid loomi (nende sigivusalane võimekus ja piimatoodang poegimisjärgselt).

Raskete poegimiste all tuleb käsitleda poegimist, mis on kestnud kauem normaalsest ja mis vajab olulist abistamist vasika väljutamiseks. Abistatud poegimine tähendab loomale kergema abi osutamist. Continue reading

Piimakarja sigivuse ja majandusliku tasuvuse seosed

Piimalehmade pidamisest oodatav tulu sõltub suuresti karja sigivusalase töö efektiivsusest. Madal sigivus mõjub halvasti nii lehmade tervisele, pikaealisusele kui kogu karja tootlikkusele.

Püüame artiklis anda mõned suunised piimalehmakarja omanikule, kuidas vaadata ning analüüsida sigivusandmeid ning millised seosed on sigivusel ning majandustulemustel. Continue reading

Kuumastress

Soe ja ilus suvi on saabunud ja võtnud meie lehmadelt ära söögiisu, nad on loiud, nad ei taha innelda, ei tiinestu, toodang langeb ja haiguste esinemise sagedus suureneb.

Lehmade jaoks tekitab stressi kui Continue reading

Kinnisperioodi grupeerimine

Kinnislehmade söötmisel kasutatakse kahte süsteemi:

  1. 6-8 nädala pikkune 2 söötmisgrupiga kinnisperiood. Esmalt lähevad lehmad kinnisperioodi alguse gruppi, kus neile antakse Continue reading

Elektrolüüdilahuse jootmine vasikatele

Vasikate enimlevinud haigus on kõhulahtisus, mille põhjuseks on vale söötmine, stress või nakkuslikud tegurid. Põhjused on erinevad, kuid tulemuseks on alati veetustunud vasikas. Kõhulahtisuse ravis on kõige tähtsamal kohal Continue reading