Meie Terve Kari

Hobuste söötmise põhitõed

Meie kliimas toituvad hobused peamiselt heinast, kuivsilost või karjamaarohust. Sellele lisaks antakse erinevaid jõusöötasid ja lisandeid. Tavaline täiskasvanud hobune peaks põhilised vajaminevad toitained saama hea kvaliteediga rohusöötadest. Seega tuleks kontsentraatsöötadega katta vaid puudujäägid, mineraalid-vitamiinid ning tagada ratsiooni tasakaalustatus.

Oluline on mõista, et lisaks miinimumnormide täitmisele peaksid toitained olema ka omavahel tasakaalus. Seejuures on oluline mineraalainete omavaheline tasakaal, sest ühe mineraali liig võib pärssida teise omastamist. Reaalsuses näeme aga tihti kontsentraatide ülesöötmist. Samuti segatakse kokku mitme eri tootja söödad ja ei järgita soovituslikke söötmisjuhiseid. Paremal juhul mõjub see halvasti vaid rahakotile, kuid kehvemal juhul pärsib hobuse sooritusvõimet või põhjustab terviseprobleeme.

Parima tulemuse saamiseks tuleks alustada heina/kuivsilo analüüsimisest. Selle järgi saab hinnata sööda kvaliteeti. Kui on määratud ligikaudne hobuse poolt ööpäevas tarbitud kogus, siis on võimalik välja arvutada kui palju toitaineid hobune põhisöödaga saab. Edasi on võimalik valida sobivad lisasöödad, et hobune saaks kõik vajaliku ja ratsioon oleks tasakaalus. Arvestada tuleb, et koresööda kvaliteeti mõjutavad nii taimestiku liigiline koostis, arengujärk kui ka ilm heinateol. Toitainete hulk võib erineda mitmekordselt! Samuti mõjutab muld taimestiku mineraalisisaldust.

Eestis pakutakse suurt valikut erinevate tootjate müslisid, graanuleid ja lisandeid. Erinevad söödad on toodetud erinevates riikides, nende toitaineline koostis ja lisatud ainete hulk võivad olla mõjutatud kohaliku koresööda analüüsitulemustest ja söötmistavadest. See tähendab, et üks sööt ei pruugi olla sobilik hobustele erinevates maailma paikades.

10 soovitust hobuste söötmiseks:

  1. Võimalda piiramatu ligipääs puhtale joogiveele.
  2. Pööra erilist tähelepanu heina/kuivsilo kvaliteedile.
  3. Sööda rohkem koresööta ja vähem kontsentraate.
  4. Tasakaalusta ratsioon.
  5. Jaota sööt võimalikult paljudeks portsjoniteks, ka jõusööt ja lisandid.
  6. Taga hobusele regulaarne hambahooldus.
  7. Muuda hobuse ratsiooni järk-järgult.
  8. Jälgi hobuse kehakonditsiooni.
  9. Mõõda söödakoguseid kaalu mitte ruumala järgi.
  10. Kasuta hobuse tüübile/vanusele/seisundile sobilikke lisasöötasid.