Meie Terve Kari

Juhised sugumärade söötmiseks

Enne tiinestamist

 • Mära peab olema heas konditsioonis, ümaram kui sportiv hobune
 • Paksemad märad jäävad paremini tiineks
 • Kui mära on kõhn, anna head koresööta isu järgi, lisa kvaliteetne jõusööt

Kuni 4. tiinuse kuu

 • Sööda mära vastavalt tema väljanägemisele (kehakonditsioonile)
 • Piisata võib hea kvaliteediga koresöödast koos mineraalilisandiga
 • Jälgi, et märade karjamaal oleks piisavalt süüa

5.-8. tiinuse kuu

 • Toitainevajadus hakkab tasapisi suurenema, lisa ratsiooni jõusööt
 • Jälgi, et tiine mära saaks süüa piisavalt koresööta
 • Ülekaalulistele märadele ei pea andma jõusööta (v.a mineraal)

9.-11. tiinuse kuu

 • Kui mära pole seni jõusööta saanud, siis lisa see ratsiooni
 • Kui kasutad jõusöödana kaera, siis lisa sellele proteiinikontsentraati
 • Võimalusel kasuta sugumäradele mõeldud täissöötasid
 • Jälgi, et lõpptiine mära saaks koresööta süüa isu järgi

Vahetult pärast varssumist

 • Ära anna jõusööta esimese 10h jooksul, seejärel taasta varssumiseelne kogus tasapisi mõne päeva jooksul
 • Paku märale ämbrist puhast vett
 • Võimalusel anna esimestel poegimisjärgsetel tundidel heina portsude kaupa, eelista heina värskele rohule

Kuni 3 kuud pärast varssumist

 • Piima tootmine nõuab rohkem toitaineid kui loote kasvatamine
 • Suurenda järk-järgult (iganädalaselt) jõusööda kogust
 • Lase märal süüa koresööta/karjamaarohtu isu järgi
 • Paku mära kõrvalt jõusööta ka varsale, et harjutada teda ise sööma
 • Kui mära lahjub, siis toodab ta piima kehavarude arvelt ja võivad tekkida probleemid tiinestamisel, samuti kannatavad piima kvaliteet ja kogus

3-6 kuud pärast varssumist

 • Kui varss sööb märast eraldi jõusööta, võib mära jõusöödakogust tasapisi vähendada ja üle minna tiinuseelsele ratsioonile
 • Kui mära on tiine, sööda vastavalt tiinuse järgule
 • Taasta/säilita mära piisav kehakonditsioon

 

Koresööt (hein/kuivsilo) on hobuste põhisööt, seetõttu on äärmiselt oluline jälgida kahte aspekti: koresööda kvaliteet ja koresööda kogus. Kui hobused näevad kehvad välja, siis kontrolli sööda energia- ja proteiinisisaldust ning seeduvust. Mida kehvem on koresööt, seda rohkem tuleb anda jõusööta. Enne kui hakkad jõusööta rohkem andma, proovi koresööda koguse suurendamist. Kui hobune ei ole ülekaalulisusele kalduv, võiks ta süüa koresööta isu järgi – ära hoia hobust näljas. Väldi hallitusega rulle, sest toksiinid pärsivad sigivust.

Väga kõhnad ja väga ülekaalulised märad vajavad alati erisöötmist. Küsi nõu, et leida oma märale sobivaim söötmisplaan.

Värske vesi peab alati olema saadaval. Puhasta jooginõusid sagedasti, jälgi kas nõrgemad karjaliikmed saavad piisavalt juua, võimalusel kasuta talviti soojendusega jootureid, jälgi kas jooturite veesurve on piisav.

 

Triin Visamaa
hobuste söötmisnõustaja