Meie Terve Kari

Kinnisperioodi grupeerimine

Kinnislehmade söötmisel kasutatakse kahte süsteemi:

  1. 6-8 nädala pikkune 2 söötmisgrupiga kinnisperiood. Esmalt lähevad lehmad kinnisperioodi alguse gruppi, kus neile antakse suures koguses kiurikast ratsiooni, milles on madal energia- ja proteiinisisaldus. Kaks kuni kolm nädalat enne poegimist lähevad lehmad ettesöötmise gruppi. Ettesöötmise ratsioonis on samuti palju kiudu, kuid ratsioon on energia- ja proteiinirikkam. Seda saab teha ka ühes grupis, kus kinnisperioodi lõpus söödavad loomadele lisajõusööta söödaautomaadid.
  2. 4-6 nädala pikkune kinnisperiood ühes söötmisgrupis. See on lihtne süsteem – kinnisperioodil on vaja ühte mikserisegu. See süsteem töötab hästi farmides, kus loomad hoiavad kõrget toodangut ka laktatsiooni teisel poolel ja kehakonditsioonis ei ole suuri varieeruvusi. Sellise grupeerimise eeliseks on, et loomad ei liigu enne poegimist uude gruppi ning ei teki sellest tingitud söömuse langust.

Ühes söötmisgrupis söötmine annab tulemust kui farmis on täidetud järgmised nõudmised:

  • Teie kinnisloomade grupis on loomadel palju ruumi ja piisavalt söödalava pikkust.
  • Kinnisloomade grupp peab olema lehmadele mugavate asemetega.
  • Kinnijäävate loomade kehakonditsioon peaks olema 3,5. Kui kinnijääjate KKI on kõrgem, siis neil on suur kalduvus rasvuda kinnisperioodi jooksul veelgi, kuna ühe ratsiooniga kinnisperioodi söödasegus on energia- ja proteiinisisaldus kõrgemad.
  • Kõrge toodangu, hea tiinestuvuse ja lühikese kinnisperioodiga (40-50 päeva)
  • Peab olema värskelt poeginud lehmadele eraldi ratsiooniga grupp enne täisratsiooni peale minemist.
  • Kinnisperioodi ratsioon peaks sisaldama maisisilo ja põhku, eesmärgiga vähendada ratsioonis kaaliumi taset ning seda omakorda eesmärgiga vähendada poegimisjärgse hüpokaltseemia tekke riski.
  • Kinnisperioodi ratsioonis olev põhk peab olema hästi hekseldatud.
  • Kinnisperioodi ratsiooni kuivaine peab olema <50%.